Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
>> Waga w internecie <<
Inne programy
Nowości
Częste pytania (?)

Opis | Rejestr zdażeń | Ważenia | Masa bieżąca | Przeróbki | Cena

Waga w internecie

Usługa monitorowania pracy wagi w internecie realizowana jest w następujący sposób:

 • program do wagi samochodowej automatycznie, na bieżąco ("on-line") transmituje informacje o swoim działaniu do internetu (na serwer Programywagowe.pl)
 • dostęp do zarejestrowanych danych odbywa się poprzez specjalną stronę internetową z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę stron WWW (np. komputer, tablet, smartfon)

Strony do monitorowania pracy wagi zabezpieczone są hasłem i dostosowane są do obsługi urządzeń przenośnych optymalnie dopasowując się do rozmiaru ich ekranu.

Strony do monitorowania pracy wagi realizują następujące funkcjonalności:

Wersja demonstracyjna usługi dostępna jest pod adresem:

http://programywagowe.pl/monitor/demo

Rejestr zdarzeń

Program do wagi samochodowej posiada możliwość transmisji do internetu następujących zdarzeń:

 • włączanie / wyłączenie programu
 • logowanie użytkownika (operatora)
 • stabilna masa (wg. zadanych kryteriów)
 • wykonane ważenia, anulowane ważenia
 • edycja danych ważenia
 • przerwy w komunikacji między wagą i komputerem

Ważnia zakończone

Program do wagi samochodowej posiada możliwość transmisji do internetu wykonanych ważeń wraz z dodatkowymi informacjami:

 • numer dokumentu ważenia (WZ)
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • data i czas ważenia początkowego i końcowego
 • masy netto, brutto i tara
 • nazwa ważonego materiału
 • nazwa kontrahenta
 • uwagi wprowadzone przez operatora

Masa bieżąca

Program do wagi samochodowej posiada możliwość transmisji do internetu bieżącej masy odcztanej z wagi.

Użytkownik oglądający na stronie internetowej bieżącą masę z wagi ma możliwość jej zapamiętania (zapisania) wraz z wprowadzoną przez siebie krótką informacją dodatkową (nr rejestracyjny, materiał).

Zapisane pomiary dostępne są na stronie internetowej.

Rozwiązania indywidualne (na zamówienie)

Na zamówienie wykonujemy dedykowane oprogramowanie prezentujące proces ważenia na stronach WWW.

W zależności od potrzeb budujemy lub dostosowujemy istniejące u klienta portale do współpracy z wagami w trybie on-line.

Symulacja:
PLUS (+1) MINUS (-1)
PLUS (+5) MINUS (-5)

Wszystkie zmiany wyceniane są indywidualnie po wcześniejszym omówieniu funkcjonalności z klientem. Przed wdrożeniem większych zmian tworzymy wstępne rozwiązanie demonstracyjne (pilotażowe) zawierające szablony ekranów użytkownika, w celu uzgodnienia funkcjonalności i ewentualnego wprowadzenia korekt.

Cena i licencjonowanie

Usługa monitorowania pracy wagi w internecie jest usługą dodatkową, rozliczaną w formie abonamentowej, niezależnie od licencji za program. Cena rocznego abonamentu na usługę wynosi 240 zł netto (+23% VAT).

W ramach abonamentu użytkownik otrzymuje login i hasło dające mu dostęp z dowolnej liczby urządzeń (komputerów, tabletów, smartfonów) do danych rejestrowanych przez jego program wagowy.

Dla firm pośredniczących stosujemy atrakcyjne rabaty.

Wszelkie pytania lub zamówienia prosimy kierować na adres biuro@programywagowe.pl.