Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
Nowości
>> Częste pytania (?) <<

Ogólne | Waga samochodowa | Drukowanie etykiet

Pytania ogólne


 1. Czym wyróżniają się nasze programy?

  Nasze programy wyróżniaja się szybkością działania, stabinością i - co podkreślają wszyscy nasi klienci - wygodą i łatwością obsługi.

  Dodatkowo niskie ceny, możliwość wprowadzenia dowolnych modyfikacji oraz pomoc i rzetelne wsparcie naszych specjalistów z zakresu informatyki i elektroniki sprawiają, że nasza oferta jest wyjątkowo atrakcyjna.

 2. Z jakimi wagami współpracują nasze programy?

  Nasze programu współpracują z każdym rodzajem wagi elektronicznch, terminali wagowych, mierników lub innych urządzeń transmitujących dane przez interfejs RS232.

  Programy mogą obsługiwać zarówno transmisję jednokierunkową (urządzenie wysyła informacje do komputera w sposób ciągły) lub dwu-kierunkowy model komunikacji (komputer cyklicznie wysyła pytanie o status do urządzenia i po chwili odczytuje odpowiedź).

 3. Czy nasze programy mogą zakłócać pracę wagi lub spowodować utratę gwarancji na wagę?

  Nasze programy w żaden sposób nie ingerują w pracę wagi. Programy jedynie odbierają sygnał transmitowany przez wagę (transmisja jednokierunkowa waga->komputer). Miernik wagowy "nie widzi i nie wie" czy i jaki program jest lub był w przeszłości do niego podłączony.

  Podłączenie naszych programów do wagi nie może zakłócić działania wagi, a tym bardziej jej uszkodzić, powodując np. utratę gwarancji. Po odłączeniu kabla łączącego wagę z komputerem nikt (łącznie z producentem i instalatorem wagi) nie jest w stanie stwierdzić czy, kiedy i jaki program był do niej podłączony.

 4. Ile kosztują nasze programy?

  Jesteśmy jedną z nielicznych firm prezentującą w internecie cennik oprogramowania wagowego.

  Informację o cenie i sposobie licencjonowania można znaleźć pod opisem każdego z naszych programów (wyjątek stanowi program dla betoniarni, którego specyfika wymaga indywidualnego dokonfigurowania do potrzeb klienta i co się z tym wiąże - indywidualnej wyceny).

  Dla firm pośredniczących (producenci i instalatorzy wag, obsługa informatyczna itp.) lub w przypadku zakupu większej liczby licencji stosujemy atrakcyjne rabaty.

 5. Jak zamówić program do wagi samochodowej?

  W celu zamówienia programu prosimy o kontakt mailowy (biuro@programywagowe.pl) lub telefoniczny .
 6. Na jakich komputerach i jakim systemie operacyjnym pracują nasze programy?

  Nasze programy pracują na wszystkich komputerach z systemem operacyjnym Windows XP lub dowolnym nowszym.

  Nasze programy charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością, a w związku z tym mogą sprawnie i stabilnie pracować nawet na kilkunastoletnim sprzęcie.

  Aby możliwe było połączenie komputera z wagą niezbędne jest wyposażenie komputera w port COM RS232 lub zastosowanie kabla-przejściówki RS232<->USB.

 7. Co trzeba zrobić żeby podłączyć wagę do komputera?

  Aby podłączyć wagę do komputera należy:

  • skonfigurować wagę (miernik/terminal) tak, aby wysyłała masę przez interfejs RS232
  • połączyć kablem wagę z komputerem (kabel RS232)
  • zainstalować i uruchomić nasz program na komputerze

  Każdy z wymienionych punktów opisany został poniżej.

 8. Jak skonfigurować wagę (miernik/terminal) aby wysyłała masę przez interfejs RS232?

  Konfiguracja zwykle sprowadza się do wejścia w menu ustawień miernika i wybranie odpowiedniej opcji (formatu) transmisji danych. Czynność taka powinna zająć nie więcej niż 5 minut i wykonywana jest jednorazowo.

  Każdy z modeli mieników wagowych posiada nieco inne menu ustawień i klawiaturę, a w związku z tym konfiguruje się go w nieco inny sposób.

  Jeśli zdecydują się Państwo na zakup naszego oprogramowania wyjaśnimy szczegółowo jak należy skonfigurować konkretny miernik.

 9. Jak podłączyć kablem wagę z komputerem?

  Wagę łączy się z komputerem za pomocą kabla RS232. Kabel taki można kupić w sklepie komputerowym lub w sklepie z artykułami elektronicznymi. Niektóre modele mierników nie mają wyprowadzonego gniazda RS232. W takim przypadku należy rozkręcić miernik, odciąć wtyczkę kabla od strony miernika i włożyć odpowiednie druty w zaciski wewnątrz miernika.

  Jeśli zdecydują się Państwo na zakup naszego oprogramowania wyjaśnimy szczegółowo jak należy połączyć wagę z konkretnym modelem miernika.

  Drugi koniec kabla wkładany jest do komputera do portu COM RS232. Oznacza to, że aby możliwe było połączenie komputera z wagą, niezbędne jest wyposażenie komputera w port COM RS232 lub zastosowanie kabla-przejściówki RS232<->USB. Przejściówkę RS232<->USB można kupić w sklepie komputerowym lub sklepie z artykułami elektronicznymi.

 10. Jak instaluje się nasze programy?

  Tworzone przez nas programy nie wymagają instalacji.

  Programy przy uruchomieniu nie instalują, ani też nie wymagają zainstalowania żadnych dodatkowych bibliotek, sterowników czy innych obiektów na komputerze. Nasze programu składają się z pliku wykonywalnego (".exe"), plików konfiguracyjnych oraz plików z danymi.

  Aby pracować z programem wystarczy go uruchomić.

  Nasze programy nie pozostawiają żanych zapisów w rejestrach ani katalogach systemowych.

  Aby trwale pozbyć się programu i wszystkich jego komponentów wystarczy usunąć folder w którym znajdują się pliki programu.

 11. Jak można sprawdzić możliwości programu przed jego zakupem?

  Zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnych, które są dostępne na stronach poszczególnych programów (program archiwizujący, program do wagi samochodowej, program wyświetlacz).

  Wersje demonstracyjne posiadają wszystkie funkcjonalności takie jak w wersjach komercyjnych, z wyjątkiem podłączenia do wagi, które zostało zastąpione trybem symulacji. Oznacza to, że użytkownik ma możliwość ustawiania bieżącej masy na wyświetlaczu komputera.

  Dodatkowo w przypadku programu do wagi samochodowej dostępny jest film prezentujący przykładowe użycie programu.


Program do wagi samochodowej - "PS"


 1. Ile wag można podłączyć jednocześnie do programu do wagi samochodowej?

  W zależności od wersji do programu można podłączyć jedną lub dwie wagi. W przypadku wersji dla dwóch wag, ważenia rejestrowane są we wspólnej bazie. Dla programu nie mają znaczenia zakresy poszczególnych wag. Oznacza to że do programu można na przykład podłączyć jednocześnie dużą wagę samochodową i małą platformową.

 2. Na ilu komputerach można jednocześnie używać programu do wagi samochodowej?

  W zależności od wersji, program można używać na jednym komputerze (licencja jednostanowiskowa/standardowa) lub wielu komputerach (licencja wielostanowiskowa/sieciowa).

  W przypadku wersji wielostanowiskowej, jeden z komputerów pełni rolę serwera, to znaczy jest na stałe włączony i jest (jako jedyny) podłączony bezpośrednio do wagi. Na serwerze przechowywana jest centralna baza danych (materiały, kontrahenci, ważenia). Pozostałe komputery pełnią rolę stacji klienckich: korzystają ze wspólnej bazy danych, można na nich równocześnie przeprowadzać ważenia i dodatkowo wszystkie stacje klienckie widzą na bieżąco wszystkie wykonywane ważenia (nie tylko swoje).

  Aby możliwa była konfiguracja wersji wielostanowiskowej wszystkie komputery muszą być w podłączone do sieci komputerowej (internet/intranet).

  Szczególnym przypadkiem konfiguracji wielostanowiskowej jest sytuacja, gdy komputer - serwer pełni jednocześnie rolę stacji klienckiej.

 3. Czy możliwa jest praca programu do wagi samochodowej w sieci komputerowej (internet/intranet)?

  W wersji wielostanowiskowej (sieciowej) programu do wagi samochodowej (patrz powyżej) komputery pracują w sieci. Wówczas odległość poszczególnych komputerów od siebie i od wagi może być dowolnie duża.

  Konfiguracja wielostanowiskowa pozwala na monitorowanie pracy wagi z dowolnego komputera i dowolnej lokalizacji.

 4. Czy można w programie do wagi samochodowej wydrukować zbiorczy raport ważeń konkretnego kontrahenta za wskazany okres czasu?

  Program umożliwia wygenerowanie w formie tabeli, a następnie wydrukowanie lub eksport do pliku Excel zbiorczego raportu ważeń za dowolny przedział czasowy (od dnia - do dnia), dla wszystkich lub wybranych materiałów, kontrahentów, pojazdów, kierowców i typów ważeń (rozładunków/załadunków).

  Przykładowo: można wygenerować raport wszystkich ważeń węgla, za okres od 2013-03-15 do 2013-07-21 przeprowadzonych dla wszystkich kontrahentów zawierających w nazwie słowo "spółka" dla pojazdów o numerze rejestracyjnym zaczynającym się od "KR".

  Tabela raporu zawiera numery dokumentów ważenia, dane o pojeździe, czasy ważenia, masy netto, brutto, tary (wraz z podsumowaniem), informacje o kontrahentach i materiałach których te ważenia dotyczyły.

 5. Czy można zmodyfikować format numeracji dokumentów ważenia?

  Administrator programu ma możliwość swobodnej modyfikacji formatu numeracji dokumentów ważenia (ekran [ustawienia], zakładka [inne]).

  W tym celu ustalany jest wzorzec numeracji, który może zawierać dowolny tekst, liczbę (numer, który przy każdym zakończonym ważeniu będzie zwiększany o 1), rok, miesiąc, dzień oraz typ ważenia (rozładunek/załadunek). Dodatkowo isnieje możliwość automatycznego rozpoczęcie numeracji na początku każdego miesiąca, dnia lub roku.

  W zależności od ustawień programu, użytkownik (operator wagi) w momencie przeprowadzania ważenia ma możliwość (lub nie) zmodyfikowania nadanego automatycznie numeru dokumentu ważenia.

 6. Czy można w programie do wagi samochodowej modyfikować masę?

  W zależności od ustawień programu, użytkownik (operator wagi) może mieć możliwość modyfikacji masy lub nie (formularz dokumentu ważenia, przycisk [zmień masę i czas]). O ustawieniach programu decyduje administrator.

 7. Czy można w programie do wagi samochodowej "ręcznie" wprowadzać ważenia?

  W celu "ręcznego" wprowadzania ważenia, użytkownik wybiera [Ważenie początkowe] (lub [Ważenie końcowe]), a następnie na formularzu dokumentu ważenia wybiera [zmień masę i czas] wpisując "ręcznie" nową (dowolną) masę i czas ważenia.

  Aby możliwe było "ręczne" wprowadzanie ważeń konieczne jest ustawienie programu pozwalające na modyfikację masy przez użytkownika. O ustawieniach programu decyduje administrator.


Program do wydruku etykiet - "PE"


 1. Z jakimi drukarkami współpracuje program do drukowania etykiet?

  Program podczas drukowania wykorzystuje sterowniki Windows dzięki czemu współpracuje z każdą drukarką która jest zainstalowaną na danym komputerze (tzn. jest widoczna w systemie Windows).

 2. Jaki rozmiar etykiet obsługuje program do drukowania etykiet?

  Program podczas drukowania wykorzystuje sterowniki Windows i tam zdefiniowane właściwości papieru (etykiety) jak np. rozmiar, układ kartki pionowy/poziomy oraz drukarki jak np. rozdzielczość wydruku, sposób odcinania etykiet.

 3. Czy program potrafi wydrukować kod kreskowy zawierający informację o produkcie i jego masie?

  Tak, program potrafi drukować 2 rodzaje kodów kreskowych EAN13: pełny (zawierający wyłącznie kod produktu) i wagowy (zawierający kod produktu i masę).

 4. Czy można zaprojektować etykiety w innym programie (np. dostarczonym z drukarką) i drukować je później z programu do drukowania etykiet?

  Nie. Program do wydruku etykiet drukuje tylko etykiety zaprojektowane w tym programie.

 5. Czy program współpracuje ze skanerem kodów kreskowych?

  Tak. Program można skonfigurować tak, aby wybieranie produktów odbywało się poprzez skanowanie ich kodów.

 6. Czy program potrafi automatycznie drukować etykiety?

  Tak. Program można skonfigurować tak, aby wydruk etykiety odbywał się automatycznie po ustabilizowaniu masy w określonym zakresie [min-maks].

 7. Ile produktów można zdefiniować w programie do drukowania etykiet?

  W programie można zdefiniować 25 grup produktów i w każdej z nich 25 produktów, czyli w sumie 625 produktów.

 8. Ile różnych etykiet można zaprojektować w programie do drukowania etykiet?

  W programie można zaprojektować 100 wzorów etykiet. Dla każdego produktu wskazuje się, który wzór etykiety będzie wykorzystywany przy ważeniu i wydruku tego produktu.