Start
>> Archiwizacja ważeń <<
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
Nowości
Częste pytania (?)

Opis | Baza danych | Operacje na danych | Wydruki
Inne funkcje i przeróbki | Cena

Opis programu

Program archiwizujący ważenia "PA" służy do wyświetlania i archiwizacji pomiarów masy z wagi elektronicznej oraz wydruku etykiet (inaczej: kwitów wagowych / dokumentów PZ/WZ).

Program stosowany jest do wag magazynowych.

Program „na bieżąco” komunikuje się z wagą i wyświetla aktualną masę z wagi na głównym wyświetlaczu programu oraz na wyświetlaczu zegarowym (z wartościami procentowymi lub bezwzględnymi).

Użytkownik programu (operator) ma możliwość zapisania pomiarów w bazie danych wraz z informacją dodatkową o pomiarach, zawierającą:

 • numer pomiaru
 • datę i godzinę zapisania pomiaru
 • masę brutto, netto, tarę
 • numer zamówienia
 • nazwę ważonego materiału
 • nazwę opakowania
 • cenę jednostkową materiału
 • wartość towaru
 • nazwisko operatora wagi
 • nazwę dostawcy / klienta
 • intuicyjna obsługa
 • współpraca z dowolną wagą
 • nie wymaga instalacji

Pobierz DEMO (1MB)


powiększenieW zależności od ustawień programu, wybrane parametry mogą być wypełniane automatycznie lub ukryte (wyłączone).

Program podlega ciągłej rozbudowie o nowe funkcjonalności. Kliknij tutaj co nowego? aby zobaczyć co zmieniło się w najnowszej wersji.

Wersja demonstracyjna (bezpłatna) posiada wszystkie funkcjonalności z wyjątkiem połączenia z wagą, które zastąpione zostało trybem symulacji.

Dla porównania proponujemy zapoznać się również z możliwościami programu do drukowania etykiet (PE).

Baza danych

Program przechowuje informacje o zapisanych pomiarach w pięciu tabelach. Tabele mają identyczne struktury, a zapisane pomiary trafiają do aktualnie wybranej (wyświetlanej) tabeli. Podział na pięć tabel ma wyłącznie charakter formalny, daje możliwość użytkownikowi swobodnej klasyfikacji pomiarów na przykład wg operatorów, materiałów lub czasu wykonania pomiarów. Każda z tabel posiada zdefiniowaną przez administratora nazwę, opis oraz kolorystyke.

Dodatkowo program posiada własną bazę danych o materiałach, opakowaniach, kontrahentach i operatorach. Tabele posiadają funkcję szybkiego filtrowania (wyszukiwanie na podstawie 3 znaków), kopiowania do schowka i drukowania.

Operacje na danych

Edycja danych. Operator ma możliwość w dowolnym momencie zmodyfikowania informacji o pojedynczym pomiarze lub grupie pomiarów, a także (w zależności od uprawnień) modyfikacji zarejestrowanej masy bądź usunięcia pomiaru.

Archiwizacja danych. Archiwizacja polega na zapisaniu całej lub fragmentu zawartości tabeli z pomiarami w osobnym pliku tekstowym. Operator ma możliwość w dowolnym momencie przenieść dane z tabeli do archiwum lub odtworzyć dane z archiwum do dowolnej tabeli.

Filtrowanie danych. Filtrowanie danych polega na zawężeniu listy pomiarów do pomiarów z określonego przedziału czasowego, materiałów, klientów lub operatorów.

Zbiorcze usuwanie danych. Operator ma możliwość zbiorczego usuwania pomiarów z tabeli w jeden z trzech sposobów:

 • usuwanie wszystkich danych z bieżącej tabeli
 • usuwanie wyświetlanych danych w bieżącej tabeli (tzn. dane które nie są aktualnie wyświetlane, bo nie spełniają kryteriów filtrowania nie zostaną usunięte)
 • usuwanie wszystkich danych z bieżącej tabeli z wyjątkiem wyświetlanych (tzn. usunięte zostaną wyłącznie dane które nie spełniają kryteriów filtrowania)

Wydruki

W programie możliwe jest sporządzenie dwóch rodzajów wydruków:

 • wydruk etykiety (inaczej: kwitu wagowego / dokumentu PZ/WZ) - wydruk zawiera od jednego do kilku zaznaczonych pomiarów z założenia pochodzących od jednego kontrahenta (opcjonalnie możliwość współpracy z etykieciarką Zebra lub innymi)
 • wydruk zawartości tabeli - zbiorczy wydruk wszystkich lub wybranych pomiarów z tabeli w formie raportu A4

Dla każdego rodzaju wydruku użytkownik ma możliwość ustawienia rozmiaru lub ukrycia dowolnych kolumn raportu.

Inne funkcje progamu

Poniżej wymienione zostały dodatkowe funkcje programu:

 • indywidualne logowanie użytkowników (operatorów) do programu
 • użytkownik specjalny (administrator) posiada prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji programu (wygląd programu, uprawnienia użytkowników i inne)
 • cena jednostkowa przypisana do materiału (automatyczne wyliczanie wartości towaru)
 • możliwość przypisania domyślnego opakowania przypisane do materiału
 • możliwość przypisania tary do opakowania
 • dwie metody wprowadzania tary: "ręcznie" lub na podstawie opakowania (automatyczne wyliczenie masy netto)
 • funkcja automatycznego zapisywania pomiarów po ustabilizowaniu się masy (wg. zdefiniowanych parametrów)
 • możliwość edycji, filtrowania, kopiowania do schowka lub drukowania tabel pomiarów
 • intuicyjny, łatwy w obsłudze, uniwersalny interfejs użytkownika
 • rozszerzalność na cały ekran, niezależnie od rozmiaru monitora
 • archiwizacja danych
 • program współpracuje m.in. z wagami AWO, Axis, EWP, Radwag, miernikami CAS, HBM, Inwag, Rhewa, Rinstrum, Sensocar, Soehnle
 • istnieje możliwość dostosowania programu do wag innych producentów oraz rozbudowy funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta

Cena i licencjonowanie

Cena jednostanowiskowej licencji programu wynosi 450 zł netto (+23% VAT).

W cenie uwzględnione są ewentualne modyfikacje programu w celu dostosowania go do dowolnego miernika wagowego.

W przypadku zakupu większej liczby licencji cena podlega negocjacji.

Wszelkie pytania lub zamówienia prosimy kierować na adres biuro@programywagowe.pl.