Start
Archiwizacja ważeń
>> Drukowanie etykiet <<
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
Nowości
Częste pytania (?)

Opis | Wydruki | Konfiguracja | Inne funkcje i przeróbki | Cena

Opis programu

Program do drukowania etykiet "PE" służy do szybkiej obsługi procesu ważenia, drukowania etykiet zważonych towarów oraz archiwizacji ważeń. Program jest dostosowany m.in. do współpracy z ekranami dotykowymi: posiada bardzo prostą obsługę oraz duże i wyraźne przyciski.

Program stosowany jest do wag magazynowych.

Program „na bieżąco” komunikuje się z wagą i prezentuje aktualną masę z wagi: brutto, netto, tarę oraz przelicza ilość sztuk towaru na podstawie masy jednostkowej danego produktu.

Podstawowa obsługa programu odbywa się dwoma przyciskami:

 1. wybór ważonego produktu (tylko jeśli jest inny niż ważony poprzednio); duże przyciski; produkty rozmieszczone w stałych miejscach ekranu ułatwiają ich zapamiętanie; własna kolorystyka grup produktów)
 2. polecenie drukowania (duży przycisk; wydruk poprzedzony podglądem z opcją pominięcia)
 • intuicyjna i szybka obsługa
 • współpraca z dowolną wagą i drukarką
 • projektowanie etykiet
 • archiwizacja ważeń
 • nie wymaga instalacji

Pobierz DEMO (2MB)


powiększenie


Wersja demonstracyjna (bezpłatna) posiada wszystkie funkcjonalności z wyjątkiem połączenia z wagą, które zastąpione zostało trybem symulacji.

Program podlega ciągłej rozbudowie o nowe funkcjonalności. Kliknij tutaj co nowego? aby zobaczyć co zmieniło się w najnowszej wersji.

Dla porównania proponujemy zapoznać się również z możliwościami programu do archiwizacji ważeń (PA).

Wydruki

Program współpracuje z dowolną drukarką zainstalowaną w systemie Windows dostosowując się do jej rozdzielczości oraz rozmiaru papieru/etykiety.

Administrator programu ma możliwość samodzielnego zaprojektowania wzoru etykiety, która zawiera elementy stałe (np. nazwa firmy), zmienne (np. nazwa towaru, masa, data ważenia, ilość sztuk, operator) oraz elementy graficzne (pliki graficzne BMP).

Projektowanie etykiety pozwala m.in na formatowanie dowolnego fragmentu tekstu (np. nazwy produktu, opisu) takie jak pogrubienie, podkreślenie, pochylenie.

Program pozwala na zdefiniowanie 100 wzorów etykiet (z możliwością kopiowania wzorów). Każdy z produktów ma przypisany wzór etykiety który będzie używany podczas wydruku.

Projektowanie etykiety odbywa się na rzeczywistym formacie papieru/kartki, a położenie obiektów określa się wartościami procentowymi.

Istnieje możliwość automatycznego wydruku etykiety po ustabilizowaniu się masy i spełnieniu zadanych kryteriów „minimum-maksimum”.


Konfiguracja programu

Program można elastycznie konfigurować dostosowując jego wygląd i sposób funkcjonowania do własnych potrzeb.

Wejście do ustawień programu zabezpieczone jest hasłem. Ustawienia programu pozwalają m.in. na:

 • wybór parametrów połączenia z wagą i jednostki ważenia [g]/[kg]
 • definiowanie grup produktów i produktów (wraz z atrybutami: 2 opisy, data produkcji, liczba dni przydatności, masa jednostkowa, 4 inne cechy opisowe, prezentacja/ukrywanie)
 • rozmieszczenie przycisków grup produktów i produktów na ekranie oraz określenie ich kolorystyki
 • definiowanie wyglądu etykiety (100 wzorów)
 • dostosowanie zachowań programu takich jak automatyczne wylogowywanie, wymuszenie spadku masy między etykietami, wymuszenie wprowadzania ilości sztuk przy wyborze produktu, automatyczne drukowanie masy stabilnej, wyłączenie podglądu wydruku, oznaczenie gdy masa spełnia zadane kryterium „minimum-maksimum”
 • dostosowanie wyglądu programu takie jak ukrycie paska zadań Windows (task bar), ukrycie przycisku zamknięcia programu [x]Inne funkcje progamu

Poniżej wymienione zostały dodatkowe funkcje programu:

 • wydruk jednym lub dwoma kliknięciami: "1. drukuj" -> ekran podglądu wydruku (z opcją pominięcia) -> "2. drukowanie"
 • intuicyjny, łatwy w obsłudze, uniwersalny interfejs użytkownika tworzony m.in. z myślą o wyświetlaczach dotykowych
 • rozszerzalność na cały ekran, niezależnie od rozmiaru monitora
 • możliwość zdefiniowania do 25 grup produktów i 25 produktów w każdej grupie
 • indywidualne logowanie użytkowników (operatorów) do programu z opcją automatycznego wylogowywania w przypadku stwierdzenia bezczynności
 • wejście do ustawień programu zabezpieczone hasłem
 • możliwość wprowadzenia aktualnej ilości sztuk w celu wyliczenia masy jednostkowej danego produktu
 • dynamiczne przeliczanie i prezentacja ilości sztuk
 • projektowanie etykiety na rzeczywistym formacie papieru/wydruku
 • formatowanie dowolnych fragmentów tekstu na etykiecie (pogrubienie, podkreślenie, pochylenie, przekreślenie)
 • podgląd wydruku etykiety w trakcie projektowania jak i każdorazowo przed wydrukowaniem
 • możliwość drukowania na etykiecie: kodu kreskowego EAN13 (zawierającego kod produktu i masę), grafiki (pliki BMP) oraz tabeli
 • archiwizacja i raportowanie ważeń (filtry data od/do, produkt, grupa produktów, wydruk raportu lub skopiowanie tabeli do schowka)
 • wyznaczenie daty ważności produktu na podstawie daty produkcji lub ważenia oraz liczby dni przydatności danego produktu
 • przypisanie kolorów grupom produktów i wszystkim produktom z tej grupy
 • możliwość ukrycia paska zadań Windows (taks bar) i/lub przycisku zamknięcia programu [x]

Program współpracuje m.in. z wagami AWO, Axis, CAS, EWP, Radwag, HBM, Inwag, Rhewa, Rinstrum, Sensocar, Soehnle.

Istnieje możliwość dostosowania programu do wag innych producentów oraz rozbudowy funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta.Cena i licencjonowanie

Cena jednostanowiskowej licencji programu wynosi 950 zł netto (+23% VAT).

W cenie uwzględnione są ewentualne modyfikacje programu w celu dostosowania go do dowolnego miernika wagowego.

W przypadku zakupu większej liczby licencji cena podlega negocjacji.

Wszelkie pytania lub zamówienia prosimy kierować na adres biuro@programywagowe.pl.