Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
>> Betoniarnia <<
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
Nowości
Częste pytania (?)


Opis programu

Program dla betoniarni służy do obsługi procesu dozowania substancji w czerech zbiornikach według zadanej receptury.

Program „na bieżąco” prezentuje status dozowania, prognozuje czas zakończenia procesu, umożliwia sporządzanie wydruków oraz raportów zbiorczych według zadanych filtrów.

W programie możliwe jest automatyczne lub indywidualne (dla poszczególnych wag) sterowanie procesem naważania.

Program umożliwia definiowanie receptur, naważanie zadanej masy wg. zdefiniowanej receptury (automatyczny podział proporcjonalny), oraz naważanie w podziale na cykle (jeśli zadana masa substancji na pojedynczej wadze przekracza masę maksymalną dla tej wagi).

Program jest przystosowany do współpracy z miernikami wagowymi firmy AWO. Istnieje możliwość modyfikacji programu, w tym również dostosowania programu do innych mierników i urządzeń dozujących.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu lub zamówienia prosimy kierować na adres biuro@programywagowe.pl lub awo@awo.gda.pl.