Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
>> Inne programy <<
Nowości
Częste pytania (?)

Program do pomiaru obciążenia kończyn

Program stosowany jest w poradniach ortopedyczno-rechabilitacyjnych i służy do pomiaru rozkładu obciążenia kończyn podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych takich jak chodzenie, przysiady, podskoki.

Program na bieżąco pokazuje na wykresie nacisk nóg na wagę oraz wylicza średnie obciążenie i procentową różnicę obciążenia.

Użytkownik ma możliwość archiwizacji pomiaru, odczytania pomiaru historycznego oraz wydruku wykresu.

Program do wyliczania ilości towarów, etykietowania opakowań i aktualizacji zamówień

Aplikacja wielostanowiskowa stosowana w firmach produkcyjnych do wyliczania ilości towaru w opakowaniach na podstawie masy pojedynczego towaru oraz drukowania etykiet na opakowania. Dodatkowo po zważeniu towaru program aktualizuje zamówienie odejmując ilość zważonego towaru od ilości planowanej w zamówieniu.

Program ma możliwość sporządzania raportów ważeń oraz stanów zamówień za określone dni.


Program do planowania i rozliczania tras w firmie transportowej

Aplikacja wielostanowiskowa stosowana w firmach transportowych do planowania i rozliczania tras. W programie definiuje się trasy składające się z odcinków (usług przewozu z miasta A do B), które posiadających własne stawki za kilometr i fracht. Trasom przypisuje się kierowców i pojazdy oraz statusy (planowana/wykonana).

Program ma możliwość sporządzania raportów za wybrany okres czasu oraz dla wskazanych kierowców i pojazdów.


Programy do wag dozujących

Programy umożliwia kontrolę, rejestrację, wizualizację i archiwizację procesu dozowania. Użytkownik ma możliwość zadawania nastaw i receptur z komputera PC, uruchamiania, zatrzymywania procesu i sporządzania raportów.

Ze względu na różnorodny charakter procesów dozowania, programy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.


Program do kontroli towarów paczkowanych

Program do kontroli towarów paczkowanych, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych (Dz.Urz.Miar i Probiernictwa nr 3 z dnia 10 kwietnia 1997).


Program do komunikacji z rejestratorem zdarzeń AWO

Program odczytuje dane z rejestratora zdarzeń AWO RJ i prezentuje je w formie raportów. Dodatkowo program pozwala na konfigurację urządzenia rejestrującego, zarządzanie pamięcią urządzenia i archiwizację danych.


Program symulujący wyświetlacz

Program komunikuje się z wieloma urządzeniami, odczytuje informacje i prezentuje w formie wyświetlaczy segmentowych.