Start
Archiwizacja ważeń
Drukowanie etykiet
Waga samochodowa
Wyświetlacz
Monitorowanie wag
Betoniarnia
Tablet / Android
Waga w internecie
Inne programy
>> Nowości <<
Częste pytania (?)

Waga samochodowa | Archiwizacja pomiarów | Drukowanie etykiet


Program do wagi samochodowej - "PS"


wersja 4.18 (2023-07)
 • możliwość korekty czasu ważenia zakończonego
 • archiwizacja informacji sprzed korekty masy i czasu ważenia zakończonego
wersja 4.17 (2021-08)
 • poprawki stabilności
wersja 4.16 (2020-03)
 • obsługa połączenia z wagą przez ethernet (TCP/IP)
wersja 4.15 (2020-01)
 • automatyczna archiwizacja danych (kopia bezpieczeństwa)
wersja 4.14 (2014-08)
 • możliwość rejestracji i podglądu zdarzeń w internecie (opcja)
 • możliwość rozkładania masy na wiele materiałów
wersja 4.13 (2014-02)
 • współpraca z czytnikami kart zbliżeniowych wraz funkcjonalnością ważenia automatycznego
wersja 4.12 (2013-08)
 • współpraca z drukarkami termicznymi (etykieciarkami) poprzez sterownik Windows
 • rozbudowane opcje numeracji dokumentów ważenia
 • rozbudowane opcje wydruku dokumentów ważenia
wersja 4.11 (2012-12)
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi np. Posnet
 • opcja podłączenia jednocześnie dwóch wag
 • oznaczenie pól obowiązkowych na formularzach (*)
 • obsługa wielojęzyczności (otwarte pliki translacji dają możliwość dowolnego tłumaczenia; dostępne wersje: angielska, niemiecka)
wersja 4.10 (2012-09)
 • wprowadzenie funkcjonalności ważenia automatycznego (bezobsługowego), z możliwością programowania godzin włączania i wyłączania ("nagrywanie ważeń")
 • opcja obsługi ważenia na wielu komputerach równolegle z transmisją masy i raportów "on-line" (praca w sieci internet)
wersja 4.9 (2012-08)
 • szybkie wyszukiwanie (podpowiedzi) numerów rejestracyjnych na podstawie pierwszych wpisanych znaków
 • rozbudowa bazy pojazdów o wartość tary; funkcja tarowania pojazdów oraz automatycznego pobierania zapisanej wcześniej tary (dotyczy ważeń pojedynczych)
 • rozbudowa raportowania o możliwość firtrowania po rodzaju ważenia (wszystkie / tylko rozładunki / tylko załadunki)
wersja 4.8 (2012-03)
 • wprowadenie funkcjonalności ważenia pośredniego (ważenie wielokrotne), z wyliczaniem mas netto i wartości poszczególnych materiałów wchodzących w skład ładunku
 • dostosowanie wydruków dokumentu ważenia dla ważeń wielokrotnych
 • możliwość wprowadzania przez operatora masy zanieczyszczeń (pomniejszanie masy netto)
 • możliwość edycji ważeń zakończonych
 • rozbudowa dokumentu ważenia o nowe pola: numer/kod kontenera, miasto przeznaczenia
wersja 4.7 (2011-12)
 • rozbudowa bazy kontrahentów o nowe pola: kod, skrót, NIP, REGON
 • rozbudowa bazy materiałów o nowe pola: kod
 • rozbudowa dokumentu ważenia o nowe pola: dane firmy transportowej
 • możliwość edycji bazy pojazdów
 • zapamiętywanie masy i dodawanie zapamiętanej masy (funkcja ważenia tirów na "krótkiej wadze": ciągnik + naczepa)
 • automatyczne wypełnianie danych pojazdu i kierowcy na dok. ważenia po wybraniu kontrahenta
 • możliwość drukowania kwitów wagowych na drukarkach termicznych (np. Mefa)
 • nowe opcje drukowania dokumentu ważenia (własny nagłówek, opcja druku tylko przy załadunku/rozładunku/zawsze)
 • nowy rodzaj raportów: raporty wg szablonów
 • opcja dla firm prowadzących skup odpadów: raporty "karta ewidencji odpadów", "karta przekazania odpadu"
wersja 4.6 (2011-09)
 • możliwość wprowadzania tary dla ważenia pojedynczego
 • możliwość drukowania dwóch kwitów wagowych na jednej stronie A4
 • stała lista stawek VAT (z możliwością wybrania "zw.")
wersja 4.5 (2011-08)
 • wprowadzenie funkcjonalności ważenia pojedynczego wraz z dostosowaniem dokumentu ważenia i szablonu wydruku na potrzeby ważenia pojedynczego
wersja 4.4 (2011-06)
 • nowy, bardziej przejrzysty format wydruku dokumentu wagowego
 • możliwość podglądu wydruku dokumentu wagowego
 • opcjonalny wydruk ceny i wartości materiału
 • powiększona czcionka formularza dokumentu wagowego
 • większy wybór konfiguracji rozmiaru czcionek ekranu głównego
 • korekty i ujednolicenie interfejsu użytkownika
wersja 4.3 (2011-01)
 • rozbudowa bazy materiałów o ceny i stawki VAT
 • rozbudowa formularza dokumentu ważenia: prezentacja ceny materiału oraz stawki VAT z możliwością edycji i automatycznym wyliczaniem wartości na podstawie ceny oraz masy netto
wersja 4.2 (2010-12)
 • rozbudowa formularza dokumentu ważenia: możliwość edycji masy
 • rozbudowa formularza dokumentu ważenia: możliwość wyboru numeru rejestracyjnego pojazdu z listy pojazdów ważonych w przeszłości
 • dodana opcja usuwania pomiarów zakończonych
 • dodana opcja wyświetlania pomiarów zakończonych z dzisiejszego dnia
 • możliwość podglądu i usuwania rekordów z bazy pojazdów
 • możliwość konfiguracji portu RS przez użytkownika nie administracyjnego
 • opcja wyświetlania "0" przy braku informacji z miernika / terminala
 • korekty szaty graficznj ekranu głównego
wersja 4.1 (2010-11)
 • współpraca z miernikiem/terminalem Soehnle
 • rozbudowa funkcjonalności raportowych (kalendarz / aktualizacja raportu / informacja o braku pomiarów)
 • graficzna prezentacja typu pomiaru: dostawa (przyjęcie na magazyn) / sprzedaż (wydanie z magazynu)
 • wydruk tabeli ważeń początkowych ("samochody na placu")
 • zmiana formatu danych umożwiliająca stosowanie znaków specjalnych w nazwach materiałów i kontrahentów
 • korekty wydruków dokumentów wagowych

Program archiwizujący - "PA"


wersja 12.3 (2014-05)
 • możliwość eksportu ważeń do pliku Excel
wersja 12.2 (2012-06)
 • rozbudowa danych w tabeli pomiarów o masę brutto
 • rozbudowa wydruków o podsumowanie masy brutto, netto i tary
wersja 12.1 (2012-04)
 • stworzenie bazy opakowań wraz możliwością przypisania tary do opakowania
 • rozbudowa bazy materiałów: możliwość przypisania domyślnego opakowania do materiału
 • możliwość ustawienia sposobu wprowadzania tary ("ręcznie" lub automatycznie na podstawie wskazanego opakowania)
 • możliwość ustawiania szerokości kolumn i ukrywania kolumn na wydrukach tabel i ektykiet
wersja 12.0 (2012-04)
 • funkcjonalność ceny jednostkowej materiału i wyliczanie wartości towaru (z opcją ukrywania na wydrukach)
 • możliwość ustawiania szerokości kolumn i ukrywania kolumn
 • rozbudowa funkcji automatycznego dodawania pomiarów (możliwość dodawania wszystkich stabilnych pomiarów)
 • więcej możliwości ustawień rozmiarów czcionek tabel z pomiarami
wersja 11.0 (2011-04)
 • funkcjonalność zbiorowej edycji danych (opcja "zastosuj zmiany do bieżącego i następnych pomiarów")
 • korekta filtrowania danych
 • zmiany w szacie graficznej (wyodrębnienie kolumny "etykiety", ujednolicenie wyglądu okien)
wersja 10.9.5 (2011-01)
 • funkcjonalność automatycznego zapisywania pomiarów po ustabilizowaniu się masy
 • optymalizacja mechanizmu wyświetlania i aktualizacji dużych tabel
 • możliwość konfiguracji wydruków: wybór drukacji, orientacji wydruku (poziomo/pionowo), liczby kopii itp.
 • uproszczone zaznaczanie bieżącego i następnych pomiarów

Program do wydruku etykiet - "PE"


wersja 2.3 (2020-12)
 • poprawa wydajności przy edycji etykiet
wersja 2.2 (2020-11)
 • ułatwienia w edycji produktów i etykiet
 • aktywne przyciski drukowania oraz wyboru produktów i grup
wersja 2.1 (2020-10)
 • możliwość szybkiego wyboru produktu poprzez kod (np. skanowanie)
 • ceny i wartości produktów
 • tara przypisana do produktu
 • numer partii zmieniany na głównym ekranie
 • na raporcie podsumowanie ważeń wg produktów
wersja 2.0 (2019-12)
 • podgląd etykiety podczas projektowania
wersja 1.7 (2018-04)
 • możliwość formatowania tekstów zmiennych
 • rozbudowana formatu tabeli do 3 kolumn
 • możliwość wyboru drukowanego kodu kreskowego: EAN wagowy (zawiera krótki kod produktu i masę) lub EAN produktowy (pełny kod produktu)
wersja 1.6 (2017-10)
 • możliwość drukowania tabeli
 • drukowanie seryjne (możliwość wprowadzenia liczby drukowanych etykiet)
wersja 1.5 (2017-01)
 • możliwość zdefiniowania 100 wzorów etykiet (z funkcją nazywania i kopiowania wzorów)
 • tryb ręcznego wprowadzania masy (z klawiatury)
 • opcja kolorowania wyświetlacza i dźwięków przy masie stabilnej w zakresie min..max i poza tym zakresem
wersja 1.4 (2016-10)
 • drukowanie tabeli z informacjami o poszczególnych produktach
 • podgląd układu grup produktów i produktów podczas ich definiowania
wersja 1.3 (2015-11)
 • drukowanie kodów kreskowych (EAN-13)
 • automatyczny wydruk masy stabilnej
 • opcja wymogu spadku masy między kolejnymi wydrukami
wersja 1.2 (2015-03)
 • archiwizacja i raportowanie ważeń
wersja 1.1 (2015-02)
 • możliwość formatowania dowolnych fragmentów tekstu: pogrubienie, podkreślenie, pochylenie
 • nowe atrybuty produktów: drugi opis, 4 cechy, data produkcji
 • opcja ukrycia podglądu wydruku